Arzénos vasiszap immobilizáló (ártalmatlanító) rendszer hatásfokának kutatása és teljesítményoptimalizálása

Megbízó: Aquaprofit Zrt. – saját pályázat

Projekt időtartama: 2013. 03. 01. – 2014. 12. 31.

A kutatás során olyan technológiai folyamatot, eszközrendszert és a későbbiekben prototípust fejlesztünk ki, amelynek révén az arzenát immobilizálása megvalósulhat, ennek eredményeképpen a víztisztítás során keletkezett mellékanyagok már nem minősülnek veszélyes hulladéknak. Környezetvédelmi szempontból fontos, hogy a tisztítási eljárás után olyan anyagok kerüljenek ki a technológiából, amelyek kommunális hulladéklerakókba, közüzemi csatornákba engedhetők.

Beszámolók