Mélységi vizek előkezelése és tisztása komplex módszerrel

Megbízó: Aquaprofit Zrt. – saját pályázat

Projekt időtartama: 2013. 01. 01. – 12. 31.

A projekt elsődleges célja a nyers rétegvíz olyan mértékű előkezelése és tisztítása volt, amely biztosítja az ivóvíz valamennyi paramétere esetében a határérték alatti kémiai vízminőségi jellemző tartalmat. Emellett kiemelt jelentőséget kapott az összeillesztett eljárások és berendezések technológiai hatékonyságának növelése is. A projektben elsődlegesen az ammóniumion és az arzén eltávolításának együttes lehetőségeit vizsgáltuk, továbbá ezek mellett valamennyi egyéb, határérték feletti vízkémiai komponenst is eltávolítottunk, ezáltal egy komplex megoldás kidolgozása történhetett meg.

Beszámolók