Sárvár a Gyógyhely

Megbízó: Sárvár Város Önkormányzata

Projekt időtartama: 2011–2012

Sárvár önkormányzatának képviselő-testülete 2011 tavaszán határozott arról, hogy a város gyógyturizmusban betöltött szerepének erősítése érdekében a település egyes részeit gyógyhellyé kívánja nyilváníttatni. Ekkor a hazai nyilvántartásban 13 gyógyhely szerepelt, az utolsó minősítő eljárás 1984-ben zajlott. A testület a folyamat menedzselésével az Aquaprofit Zrt.-t bízta meg. A gyógyhellyé minősítésről szóló oklevelet ünnepélyes keretek között 2012. október 19-én vehették át a település elöljárói. Ezzel Sárvár az ország 14. nyilvántartásba vett gyógyhelye lett.