Bogyiszló-Tolna-Fácánkert üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezése (KEOP-2.2.3/A/09-2010-0014)

Megbízó: Önkormányzati Társulás Bogyiszló-Tolna-Fácánkert Ivóvízbázis-védelmének Fejlesztéséért

Projekt időtartama: 2012. július 16. – 2014. február 25.

A vízbázisvédelmi-diagnosztikai projekt során a tervezési és építési munkálatok megalapozásához az alábbi munkákat végeztük el: adatgyűjtés és feldolgozás, az állapotfelmérési vizsgálatok és létesítmények megtervezése, figyelőkutak engedélyeztetése és kivitelezése, a biztonságba helyezéshez szükséges védőövezeti rendszer lehatárolása, a vízbázis monitoringrendszerének tervezése és kialakítása, a hatósági kijelöléshez szükséges védelmi terv kidolgozása. A vízbázis biztonságba helyezéséhez elengedhetetlenül szükséges volt a terület földtani, vízföldtani részleteinek, valamint a környezet állapotának olyan szintű feltárása és megismerése, hogy a kutak védőövezeti rendszere a 123/1997. (VII. 18.) kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelelően lehatárolható legyen.

A projekt honlapja: tolna.hu/hirek/hir_onk.php?mid=150b8d03935c2a