A Drávakeresztúri II. mellékág ökológiai célú revitalizációjához szükséges előzetes vizsgálati dokumentáció és környezeti hatásvizsgálat készítése

Megbízó: Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Projekt időtartama: ?

A folyó szabályozása során a meder kiegyenesítése céljából a nagyobb kanyarokat átvágták, egyes mellékágakat kőszórással zártak le, így számos mellékág jött létre. A mellékág tervezett revitalizációja a megépített zárások részleges elbontásával és a mellékág egyes szakaszainak szükség szerinti kotrásával történt. Az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció és a Környezeti Hatástanulmány bemutatta a Drávakeresztúri II. mellékág revitalizációjának módszereit, az egyes fázisaiban (építés, üzemeltetés, felhagyás), illetve az esetleges haváriaesemények során fellépő környezetterhelést és környezet-igénybevételét, vizsgálva a környezeti elemekre gyakorolt hatásokat.