Inke üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezése (KEOP-2.2.3/A/09-2010-0012)

Megbízó: Inke Község Önkormányzata

Projekt időtartama: 2012. július 25. – 2014. február 9.

A vízbázisvédelmi-diagnosztikai projekt során a tervezési és építési munkálatokat megalapozásához az alábbi munkákat végeztük el: az állapotfelmérési vizsgálatok és létesítmények megtervezése, engedélyeztetése és kivitelezése, a biztonságba helyezéshez szükséges védőövezeti rendszer lehatárolása, a vízbázis monitoringrendszerének tervezése és kialakítása, a hatósági kijelöléshez szükséges védelmi terv kidolgozása. A vízbázis biztonságba helyezéséhez elengedhetetlenül szükséges volt a terület földtani, vízföldtani részleteinek, valamint a környezet állapotának olyan szintű feltárása és megismerése, hogy a kutak védőövezeti rendszere a 123/1997. (VII. 18.) kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelelően lehatárolható legyen.

http://inkevizbazis.eu/