Kisszállás Község Szennyvíztiszítása és Csatornázása, előzetes vizsgálati dokumentáció

Megbízó: Kisszállás Község Önkormányzata

Projekt időtartama: 2013. május – 2013. December

A szennyvízelvezetés és -tisztítás helyzetének javítása érdekében Kisszállás község szennyvízgyűjtő hálózat és egy SBR-rendszerű szennyvíztisztító telep építését tervezte valamennyi belterületi ingatlan közműre csatlakoztatásával. A tervezett beruházásra vonatkozóan elkészítettük és engedélyeztettük a 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet 4. mellékletében előírt tartalommal az előzetes vizsgálati dokumentációt.

http://kisszallasicsatornazas.hu/