A dél-alföldi régió ivóvízminőség-javító problémáinak megoldását és az előírt határértékeknek megfelelő ivóvíz biztosítását célzó, Kohéziós Alap-támogatásból megvalósítandó projekt előkészítése

Megbízó: DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Projekt időtartama: 2007. 08. 10. – 2012. 06. 28.

A projekt keretében az alábbi munkákat végeztük el:

  • 31 db előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítése a dél-alföldi régió valamennyi településére kiterjedően
  • 268 db vízjogi engedélyes és elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezési eljárás lefolytatása
  • 20 darab projektcsoportra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, pénzügyi és költség-, haszonelemzés
  • 4 darab engedélyezési és környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásához szükséges előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése, a környezetvédelmi engedélyek megszerzése