Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 (HU–HR) részeként négy Dráva-mellékág (Drávatamási-alsó, Drávatamási-felső, Tótújfalu, Drávapalkonya) élőhely rehabilitáció projekt, természetvédelmi (és részben NATURA 2000) területeken

Megbízó: Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Projekt időtartama: 20 hónap

A projekt keretében a Dráva 4 mellékágán hidromechanizációs technológiával holtágkotrásokat végeztünk meder- és rézsűképzéssel, átereszbeépítésekkel, torkolatkialakításokkal.